HUKUM PUASA ANAK/BUDAK ANU CAN BALIGH

Patarosam             Ais Pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat, sim kuring gaduh wargi nasabna kapi-alo (lalaki), dina taun ieu umurna tos lebet ka 8 tahun jalan. Upami dina sasih Ramadhan, ti ngawitan sasih Ramadhan dua taun kapengker, anjeuna sok rajin ngalaksanakeun puasa tamat dugi ka magrib sapertos jalmi anu tos dewasa. Anu janten patarosana,… Continue reading HUKUM PUASA ANAK/BUDAK ANU CAN BALIGH

BEDANA FIQIH JEUNG SYARI’AH

Patarosan             Ais Pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Sim kuring kantos nguping dina hukum Islam aya istilah fiqih sareng syari’ah. Ngenaan dua istilah eta, dugi ka kiwari sim kuring masih poekeun. Ku hal kitu, ngalangkungan rubrik ieu sim kuring tumaros, naon bedana fiqih sareng syari’ah, boh dina hartina atawana dina ngararapkeuna? Hatur nuhun… Continue reading BEDANA FIQIH JEUNG SYARI’AH