NAHA LERES UMAT ISLAM NYEMBAH KA’BAH?

Patarosan             Ais Pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat. Dina obrolan sapope, sim kuring kantos nguping ti rerencangan ayana tuduhan ti sabagian kaum kafir (umat non Islam) anu nyebatkeun yen umat Islam sapopoena nyembah ka’bah henteu nyembah Gusti Alloh, sabab dina satiap ngalaksankeun solat umat Islam sok nyanghareup (ngiblat) ka ka’bah, kitu saurna. Anu… Continue reading NAHA LERES UMAT ISLAM NYEMBAH KA’BAH?

NGERIK HALIS NUMUTEKUN AJARAN ISLAM

Patarosan             Ais Pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat, sim kuring bade tumaros ngeunaan masalah anu aya patalina sareng diri awewe, nyaeta masalah ngerik atawa nyukur halis atawa nyabutan bulu halis. Anu jadi patarosna nyaeta, kumaha eta hukumna numutkeun ajaran Islam? Naha dikengingkeun atanapi henteu? Kumargi di zaman kiwari mah hal anu sapertos kitu… Continue reading NGERIK HALIS NUMUTEKUN AJARAN ISLAM

SAHA ANU JADI IMAM SOLATA JANAZAH NABI SAW?

Patarosan             Ais Pangaping Tanya Jawa Munara Cahaya anu dipihormat, sim kuring ngawitan di ajar nuntut elmu di SD, teras ka SLA bari masantren di salasahiji pasantren anu aya di Jawa. Rengse ti SLA sareng masantren, teras kuliah di Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Namung salami sim kuring nuntut elmu di dua… Continue reading SAHA ANU JADI IMAM SOLATA JANAZAH NABI SAW?

Hukum Multi Level Marketing (MLM) Numutkeun Ajaran Islam

Patarosan             Ais Pangaping Tanya Jawab Munara Cahaya anu dipihormat, sim kuring bade tumaros ngeunaan masalah hukum dagang anu ngagunakeun cara multi level marketing (MLM). Saleresna, sim kuring tos lami bade naroskeun masalah MLM ieu, namung nembe sempat ayeuna-ayeuna. Utamina ka tukang-tukang bisnis anu ngagunakeun cara MLM ieu seueur pisan, dugi ka ayeuna masih keneh… Continue reading Hukum Multi Level Marketing (MLM) Numutkeun Ajaran Islam