Visi Misi

VISI LPPSI

  • Kiblat Kajian, Pengembangan dan Pengamalan Agama Islam yang bersendikan lmu pengetahuan, teknologi dan budaya

 MISI LPPSI

  • Mewujudkan kajian agama Islam yang berwatak inklusif, moderat dan toleran untuk kemajuan, kesejahteraan¬† dan kedamaian umat.
  • Mewujudkan Pengembangan dan pengamalan ajaran Islam baik di dalam maupun di luar kampus secara kaffah yang melahirkan sikap keteladanan bagi kejujuran, keadilan, keunggulan dan kemajuan.
  • Mewujudkan character building civitas akademika Unpas yang luas ilmu dan mantap amal agama, luhur dan unggul iptek yang berjati diri budaya Sunda.